Nybyggnan

En folkmusikalisk saxofonkonsert i kammarmusikformat

Nybyggnan är nutida musik i kammarformat med folkmusik som grundfundament. Det är musik som låtit sig påverkas av andra stilar och uttryck, musik som byggs idag med influenser från samtiden. Folkmusiken som genre befinner sig i ständig utveckling istället för att stanna i arkiv och förbli museal. I mötet med andra stilar får den liv och nya uttryck. Nybyggnan är ett resultat av Daniel Reid och Adrian Jones gemensamma intresse för nya uttrycksformer inom folkmusik.

Ensemblen består av musiker som alla rör sig i flera olika stilar, musiker som låter det gemensamma musikaliska uttrycket gå före genretillhörighet. Alla har en grund inom klassisk musik men jobbar idag med en stilistisk bredd.

"10/10 konstnärlig kvalitet, ljudkvalitet och helhetsintryck" - Klassik Heute, sep 2015

"Väldigt elegant I mina nyväckta öron, en skiva som förenar konst- och folkmusiken på ett absolut spännande sätt." – Spelmannen 4 / 2015

Ensemble

  • Daniel Reid saxofon
  • Jeanette Eriksson violin
  • Sérgio Crisóstomo violin
  • Adrian Jones viola
  • Anna Wallgren cello